GEIGER
Musikbladet Geiger dækker åbent og nysgerrigt de musikalske felter, der strækker sig mellem den elektroniske musik, rocken, jazzen, folk'en og kompositionsmusikken. Geiger dækker uden kommerciel hensyntagen den musik, der går imod midterstrømmen. Både den obskure og den anerkendte, den traditionsbevidste og den grænsesøgende.
 

Oprettelse: 1999 Udgiver: Foreningen Geiger Ansvarshavende redaktør: Robert Christensen Redaktion og ekspedition: Vester Allé 15, 8000 Århus C  Tlf:  E-mail: info@geiger.dk Hjemmeside: www.geiger.dk Antal numre pr år: 2-3 Abonnement 2011 (numre): 120 kr. Enkeltnumre:  kr. ISSN: Ikke oplyst Medl: FDK Tilskud:

Gå til websiden "www.geiger.dk"www.geiger.dk Send mail til "info@geiger.dk" info@geiger.dk
  Gå til toppen af siden!
GOLDBERG, Magasinet
Magasinet Goldberg beskæftiger sig med kunst, kultur, religion og samfundsforhold. Magasinet ønsker at vise at etnisk og religiøs mangfoldighed kan være en styrke i det danske samfund. Gennem anvendelsen af en række journalistiske genrer præsenteret i et moderne layout ønsker magasinets skribenter, fotografer og illustratorer at vise, at jødisk islæt både har en værdi i sig selv og samtidig kan være et positivt bidrag til den almene samfunds- og kulturdebat.

Oprettelse: 2007 Udgiver: Forlaget Goldberg & Mor Ansvarshavende redaktør: Eva Bøggild Redaktion, udgiver og ekspedition: Kronprinsensgade 14, 4.sal, 1114 København K Tlf: 5024 9450 E-mail: goldberg@goldberg.nu Hjemmeside: www.goldberg.nu Antal numre pr. år: 4 Abonnement 2012 (4 numre): 248 kr. Enkeltnumre: 49,50 kr. ISSN: Ikke oplyst: Medl: FDK Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.goldberg.nu"www.goldberg.nu Send mail til "goldberg@goldberg.nu" goldberg@goldberg.nu
  Gå til toppen af siden!
GRØNLAND
Det Grønlandske Selskab varetager gennem tidsskriftet Grønland en seriøs og alsidig orientering om Grønland. Tidsskriftet er anerkendt i alle kredse, som beskæftiger sig med grønlandske og arktiske spørgsmål. Tidsskriftet bringer rigt illustrerede kommentarer, rapporter, taler, provokationer og videnskab. Blandt andet beskæftiger det sig med områderne etnografi, arkæologi og geologi.

Oprettelse: 1953 Udgiver: Det Grønlandske Selskab Ansvarshavende redaktør: Lailia Ramlau-Hansen, Hvidhøj 1B, 1401 København K Tlf: 5784 9407  Ekspedition: Det Grønlandske Selskab, Strandgade 102, 1401 København K Tlf: 6160 5331 Fax: E-mail: dgs@groenlandselskab.dk Hjemmeside: www.groenlandselskab.dk Antal numre pr år: 8 Abonnement 2013 (8 numre): 390 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 0017-4556 Medl: FDK Tilskud: Flere fonde Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.groenlandselskab.dk"www.groenlandselskab.dk Send mail til "dgs@groenlandselskab.dk" dgs@groenlandselskab.dk
  Gå til toppen af siden!
HIKUIN
Forum for offentliggørelse af arkæologiske samt kunst- og kulturhistoriske undersøgelser. Udgivelserne er temaorienterede og handler for en stor dels vedkommende om centrale emner indenfor middelalderarkæologien. Tidsskriftet har gennem årene bl.a. behandlet keramik, stenhuse, landbebyggelse, borge, kirker, klostre og mønter. Alle numrene er fyldigt illustrerede.

Oprettelse: 1974 Udgiver: Forlaget Hikuin, Moesgaard, 8270 Højbjerg Ansvarshavende redaktør: Jens Vellev E-mail: jens.vellev@hum.au.dk Ekspedition: Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg Tlf: 8666 7666 Fax: 8666 7611 E-mail: mtj@museumstjenesten.com Hjemmeside: www.hikuin.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement 2010 (1 nummer):  200 kr. Enkeltnumre: 200 kr. ISSN: 0105-8118 Medl: FDK  Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.hikuin.dk"www.hikuin.dk Send mail til "mtj@museumstjenesten.com" mtj@museumstjenesten.com
  Gå til toppen af siden!
HISTORIE (nu: TERM)
NYT: Historie er nu smeltet sammen med Den jyske Historiker - og udkom første gang i december 2010 under det nye navn: Term. Tidsskriftet indeholder artikler om både dansk og nordisk historie. Tidsskriftet bringer også essays, hvor mere dristige hypoteser og overordnede synspunkter præsenteres. Derudover bringes disputatsoppositioner, større anmeldelser og omtale af ny dansk og nordisk historisk litteratur.

Oprettelse: 1866 (under navnet Samlinger til Jydsk Historie og Topografi) Udgiver: Jysk Selskab for Historie Ansvarshavende redaktør: Søgen Hein Rasmussen, Afdeling for Historie, Aarhus Universitet E-mail: hisshr@hum.au.dk Ekspedition: Aarhus Universitetsforlag, Langelandsgade 177, 8200 Århus N Tlf: 8942 5370. Fax: 8942 5380  Hjemmeside: www.unipress.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 350 kr. Enkeltnumre: Varierende pris ISSN: 0107-4725 Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.unipress.dk"www.unipress.dk Send mail til "hisshr@hum.au.dk" hisshr@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
HUSFLID
Husflid er medlemsblad for Dansk Husflidsselskab. Det er et moderne tidsskrift for husflid, håndarbejde, håndværk, kunst, design og folkeoplysning med henblik på at skabe debat om husflid som kulturformidler i et levende, moderne, teknologisk samfund. Der lægges vægt på en kunstnerisk og kvalitetsmæssig linje som inspiration til moderne design i udformning af idéer til undervisere og hjemmehusflid.

Oprettelse: 1881 Udgiver: Dansk Husflidsselskab Ansvarshavende redaktør: Ib Solvang Redaktion og ekspedition: Dansk Husflidsselskab, Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Tlf: 6332 2096 Fax: 6332 2097 E-mail: dansk@husflid.dk Hjemmeside: www.husflid.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2006 (6 numre): 400 kr. ISSN: 0108-481X  Medl:  Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.husflid.dk"www.husflid.dk Send mail til "dansk@husflid.dk" dansk@husflid.dk
  Gå til toppen af siden!
HVEDEKORN
Hvedekorn er Danmarks ældste litterære tidsskrift: Oprettet under navnet Klinte i 1920, med Tom Kristensen som en af sine første bidragydere. Hvedekorn er Danmarks enkleste litterære tidsskrift: God poesi! gerne ungt og debuterende, men ikke nødvendigvis. Hvedekorn er Danmarks mest litteraturhistoriske tidsskrift: 90 % af Danmarks bedste digtere, fra Inger Christensen over Søren Ulrik Thomsen til Mette Mostrup, er debuteret i Hvedekorn. Hvedekorn er Danmarks nødvendigste litterære tidsskrift: Før en digter er bogklar, skal han være digtklar, og det bliver hun i Hvedekorn, i bladet og i dialog med redaktøren, der altid giver svar på tiltale, før, ved, efter en debut. Hvedekorn er Danmarks mest åbne litterære tidsskrift: Al god poesi, lige meget hvor patetisk eller excentrisk, bliver optaget, eneste optagelseskriterium er et kvalitetskriterium. Hvedekorn er Danmarks mest demokratiske litterære tidsskrift: Ingen snobberi, Benny Andersen, født 1929, står skulder ved skulder med Simon Grotrian, født 1961, og Cecilie Lind, født 1919 (i nr 4, 2008), så de frit kan måle sig med hinanden. Hvedekorn er Danmarks mest underholdende litterære tidsskrift: Ingen rutsjebanetur giver så mange søde svæveture og pludselige opbremsninger på én gang. Hvedekorn er Danmarks yngste litterære tidsskrift: I hvert nummer er poesien splinterny. (Lars Bukdahl).

Oprettelse: 1926 Udgiver: Rosinante & Co Ansvarshavende redaktører: Lars Bukdahl og Christian Vind Redaktion og ekspedition: Rosinante & Co, Købmagergade 62, Postboks 2252, 1019 København K Tlf: 3341 1800 E-mail: gbfrec@rosinante-co.dk Hjemmeside: www.hvedekorn.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (4 numre): 315 kr. Enkeltnumre: 98 kr. ISSN: 0018-8093 Medl: Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.hvedekorn.dk"www.hvedekorn.dk Send mail til "gbfrec@rosinante-co.dk" gbfrec@rosinante-co.dk
  Gå til toppen af siden!
HVEM FORSKER HVAD
xx
 
  Gå til toppen af siden!
HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Bringer bidrag om nordisk salmesang i historiske og nutidige perspektiver både under teologiske, litterære, musikalske og generelt kulturhistoriske synsvinkler. Hymnologiske Meddelelser er medlemmerne af Salmehistorisk Selskabs kontaktorgan. Ikke et tidsskrift, hvor forskerens endelige resultater finder deres eviggyldige form, men en kontaktmulighed for den, der sidder midt i arbejdet og gerne vil vide om der skulle være andre, der bakser med de samme problemer eller er villige til at yde en fornuftig kritik på det hidtidige arbejde.

Oprettelse: 1971 Udgiver: Salmehistorisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Peter Balslev-Clausen Redaktion og ekspedition: Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Købmagergade 46, 1150 København K Tlf: 3532 3610 Fax: 3532 3639 E-mail: vlu@teol.ku.dk Hjemmeside: www.teol.ku.dk/akk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 260 kr. Enkeltnumre: Ikke oplyst ISSN: 0106-4940 Medl: FDK  Indgår i Artikelbasen Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.teol.ku.dk/akk"www.teol.ku.dk/akk Send mail til "vlu@teol.ku.dk " vlu@teol.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
HØJSKOLEBLADET
Højskolebladet er et af nordens ældste kulturtidsskrifter. Temaerne er erkendelse og livsoplysning, fortælling og sang, folkeligt fælleskab, politik, litteratur, kunst, kirke og skole. Ikke et organisationsblad, men ”Tidende for folkelig oplysning”.

Oprettelse: 1876 Udgiver: Folkehøjskolernes Forening i Danmark Ansvarshavende redaktør: Anders Wedel Berthelsen Tlf. 6615 6210  E-mail: awb@awb.dk Redaktion og ekspedition: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Nytorv 7, 1450 København K Tlf: 3336 4040 Fax: 3313 9870 E-mail: redaktionen@hojskolebladet.dk / post@hojskolebladet.dk Hjemmeside: www.hojskolebladet.dk Antal numre pr år: 20 Abonnement 2004 (20 numre): 500 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 0018-3334 Medl: FDK  Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.hojskolebladet.dk"www.hojskolebladet.dk Send mail til "redaktionen@hojskolebladet.dk" redaktionen@hojskolebladet.dk
  Gå til toppen af siden!
ILDFISKEN
Tidsskrift for ny litteratur. Ildfisken er et tidsskrift for ny skønlitteratur: Digte, noveller, kortprosa, essays og i næsten hvert nummer et stort interview med en af tidens forfattere.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Anblik Redaktion: Anders Abildgaard Nielsen, Dennis Gade Kofod, Mads Eslund, Harald Voetmann Christiansen og Anne-Louise Bosmans Ansvarshavende redaktør:Anders Abildgaard Nielsen Redaktion og ekspedition: Anblik, Ved Trekanten 16 C, 9220 Aalborg Ø Tlf:  E-mail: ildfisken@anblik.dk Hjemmeside: www.anblik.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2007 (2 numre): 120 kr. Enkeltnumre: 80 kr. ISSN: 0906-5202 Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.anblik.dk "www.anblik.dk Send mail til "ildfisken@anblik.dk" ildfisken@anblik.dk
  Gå til toppen af siden!
ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Billeder af danskerens liv. Fogtdals Illustreret Tidende er et historisk månedsmagasin, som fortæller danmarkshistorien kronologisk tiår for tiår. Stoffet præsenteres som i et nyhedsmagasin, hvis artikler tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder. Derfor illustreres det også med masser af samtidige billeder. Tidsskriftet præsenterer fra Guldalderen og frem til nu alle de væsentlige begivenheder og betydningsfulde personer, som har skabt og og stadig skaber og forandrer Danmark. Men det fortæller i lige så høj grad om danskernes tilværelse, familien i hverdag og fest, boligen, moden, maden, fritiden og arbejdet.

Oprettelse: 1992 Udgiver: Forlaget Palle Fogtdal Ansvarshavende redaktør: Palle Fogtdal Redaktion: Østergade 22, 3., 1100 København K Tlf. 3315 3915 E-mail: pallefogtal@pallefogtdal.dk Ekspedition: Fogtdals medlemsservice, Østergade 22, 3., 1100 København K Tlf: 3374 3374 Hjemmeside: Ingen Antal numre pr år: 6 Abonnement 2004 (4 numre): 339 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke Medl: FDK

Send mail til "pallefogtal@pallefogtdal.dk" pallefogtal@pallefogtdal.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal