SATS
Nordic Journal of Philosophy. Det nordiske tidsskrift Sats er et filosofisk videnskabeligt og professionelt organiseret tidsskrift. Sats bringer filosofiske artikler inden for alle temaer og inden for alle de filosofiske traditioner og skoler, som nordiske filosoffer beskæftiger sig med. Desuden indeholder Sats anmeldelser af nyere filosofisk litteratur, af specifik eller generel interesse for nordiske filosoffer og filosofiinteresserede. Tidsskriftets redaktion består af en række fremtrædende nordiske filosoffer, der foretager peer review af de indkomne artikler. Sats bringer artikler på alle nordiske sprog, og på engelsk, tysk og fransk.

Oprettelsesår: 2000 Udgiver: Forlaget Philosophia, Filosofisk Forening, Århus Ansvarshavende redaktører: Steen Brock og Anders Moe Rasmussen Redaktion og ekspedition: Forlaget Philosophia, c/o Institut for Filosofi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C Tlf: 8942 2215 Fax: 8942 2223 E-mail: order@sats.eu.com Hjemmeside: www.philosophia.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 220 kr Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 1600-1974 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.philosophia.dk"www.philosophia.dk Send mail til "order@sats.eu.com" order@sats.eu.com
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal