FORKORTELSER

Foreninger:

 • FDK > Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
 • DF > Dansk Fagpresse

Databaser:

 • Artb. > Artikelbasen, Dansk Bibliotekscenter
 • DB > Dansk Bogfortegnelse, Dansk Bibliotekscenter
 • KKBD > Københavns Kommunes bibliotekers database
 • DanBib > De danske bibliotekers fælles katalog-database. Indeholder bibliografiske oplysninger om bøger og tidsskrifter.
 • DanDok > Database på internet over danske forskningsprojekter samt dertil hørende publikationer.
 • BS > Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København
 • AGRIS > Bibliografi på CD-ROM og internet med emner som landbrug og human ernæring
 • Pol-info > artikelbase, Dagbladet Politiken

Tilskudsgivere:

 • TSU > Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg
 • KU > Kulturministeriets Udviklingsfond
 • SHF > Statens Humanitære Forskningsråd
 • LR > Litteraturrådet
 • NM > Nordiska Musikkomiteen
 • AUHF > Aarhus Universitets Humanistiske Forskningsfond
 • SK > Statens Kunstfond
 • NC > Ny Carlsbergfondet
 • SMU > Statens Musikråd
 • TL > Tips- og Lottomidlerne
 • KKKU > Københavns Kommunes Kulturelle Udviklingsfond
 • SMN > Statens Museums Nævn
 • DFI > Dagspressens Finansieringsinstitut
 • UM > Undervisningsministeriet
 • IM > Indenrigsministeriet
 • AM > Arbejdsministeriet
 • TR > Teaterrådet
 • NOP-H > Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske tidsskrifter
Gå til toppen af siden